Toyota Eurocare 24h autoabi teenus

Ülevaade

Kui Sinu Toyotaga peaks midagi juhtuma...

 

Eestis helista telefonil:  800 4411

Välismaal olles helista telefonil: +372 650 9899

 

Toyota hädaabiteenistuse meeskond sõidab täisvarustuses välja Sinu probleeme lahendama – 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

 

Tasuta hädaabiteenus

Toyotal on meeldiv võimalus pakkuda oma klientidele Toyota Eurocare’i hädaabiteenust, mis moodustab osa firma kliendirahulolu programmist. Tuntud Toyota kvaliteet koos Toyota Eurocare’i hädaabiteenuse kogemuste ja eelistega tagab Teile muretu liiklemise.

 

Toyota Eurocare’i hädaabiteenistuselt saab abi järgmistel juhtudel:

 

Teenuste nimekiri

  Kodukohas +50 km Välismaal
Autorikke parandamine
Pukseerimisabi
Majutamine hotelli  
Asendusauto andmine  
Reisi jätkamine või kojusõit  
Varuosade tarnimine    
Asendusjuhi kasutamine    
Remonditud autole järelesõit  
Teavitamine ja nõustamine
Auto transportimine
abivajaja kodukohta
   

Teenuste kirjeldus

Kodukohas

 

Autorikke parandamine
Kui peaks juhtuma, et Teie auto läheb rikki või sattub õnnetusse, mille tõttu vajab auto pukseerimist, pakub Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus Teile tasuta järgmist abi:

 

 

Pukseerimisabi
Kui rikkis autot ei õnnestu teel remontida või ei ole see otstarbekas, korraldab Toyota Eurocare auto äravedamise Toyota lähima volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse.

 

Kui remondivõimaluse ootel autot tuleb hoida turvalises parklas, korraldab Toyota Eurocare parkimise ja tasub selle eest. Parkimiskulu ülemmääraks on 84 eurot.

 

Hädaabiteenistus korraldab ka rikkis auto poolt veetava standardse, 50 mm haakeseadmega järelhaagise või haagissuvila transportimise Toyota autode edasimüüja juurde või autoriseeritud remondifirmasse.

 

Teavitamine ja nõustamine

Kui probleemiks on auto vargus, krediitkaardi kaotamine või inimeste haigestumine või kui vajate juriidilist või üldist nõustamist, siis Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus on alati valmis Teile nõu andma või saatma teateid kellelegi, keda soovite teavitada.

 

Meil ei pruugi olla võimalik tasuda probleemiga seotud kulusid, kuid Toyota Eurocare suudab Teid kindlasti aidata lahenduse leidmisel.

 

+50km

 

Autorikke parandamine

Kui peaks juhtuma, et Teie auto läheb rikki või sattub õnnetusse, mille tõttu vajab auto pukseerimist, pakub Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus Teile tasuta järgmist abi:

 

 

Pukseerimisabi
Kui rikkis autot ei õnnestu teel remontida või ei ole see otstarbekas, korraldab Toyota Eurocare auto äravedamise Toyota lähima volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse.

 

Kui remondivõimaluse ootel autot tuleb hoida turvalises parklas, korraldab Toyota Eurocare parkimise ja tasub selle eest. Parkimiskulu ülemmääraks on 84 eurot.

 

Hädaabiteenistus korraldab ka rikkis auto poolt veetava standardse, 50 mm haakeseadmega järelhaagise või haagissuvila transportimise Toyota autode edasimüüja juurde või autoriseeritud remondifirmasse.

 

Teavitamine ja nõustamine

Kui probleemiks on auto vargus, krediitkaardi kaotamine või inimeste haigestumine või kui vajate juriidilist või üldist nõustamist, siis Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus on alati valmis Teile nõu andma või saatma teateid kellelegi, keda soovite teavitada.

 

Meil ei pruugi olla võimalik tasuda probleemiga seotud kulusid, kuid Toyota Eurocare suudab Teid kindlasti aidata lahenduse leidmisel.

 

Remonditud autole järelesõit

Juhul kui remonditud autole tuleb hiljem Toyota volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse järele sõita, kuna autot ei saadud samal päeval remontida, ja see asub auto põhikasutaja elukohast kaugemal kui 50 km, hangib Toyota Eurocare autokasutaja soovil ühele inimesele tasuta esimese klassi ühe suuna rongipileti auto remondikohta. Kui rongisõit kestaks kauem kui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.

Kui autorike või liiklusõnnetus juhtub auto põhikasutaja kodust kaugemal kui 50 km ja Toyota volitatud edasimüüjal või remondifirmal ei ole võimalik autot samal päeval remontida, võivad autojuht ja kaassõitjad valida ühe järgmistest teenustest:

Majutamine hotelli

Kui autokasutaja soovib jääda auto remontimise ajaks remondikoha lähedusse, korraldab Toyota Eurocare autokasutajale ja kaassõitjatele maksimaalselt neljaks päevaks tasuta majutuse hotellis hinna ülemmääraga 127 eurot/päev inimese kohta, kui antud kohas on vabu hotellikohti. Toidu eest tasuvad ja muid kulusid kannavad autokasutaja ja kaassõitjad ise.

Asendusauto andmine
Kui abivajaja eelistab kasutada asendusautot, annab Toyota Eurocare remondi ajaks, kuid maksimaalselt kolmeks päevaks abivajaja kasutusse asendusauto, mis kuulub samasse klassi kui remonditav auto. Ehkki hädaabiteenistus teeb kõik endast oleneva samaväärse asendusauto saamiseks, ei vastuta Toyota Eurocare probleemide eest, kui tekib raskusi auto saamisel, sest vastavaid autosid võib antud piirkonnas olla piiratult ja autorendifirmal või muul vastaval ettevõttel ei pruugi olla võimalik autot anda. Kõik muud kulud peale autorendikulude kannab autokasutaja.

Reisi jätkamine või kojusõit
Toyota Eurocare hangib autojuhile ja kaassõitjatele tasuta esimese klassi rongipiletid, mis võimaldavad neil jätkata reisi esialgselt kavandatud sihtkohta territooriumil, kus kehtib Toyota Eurocare’i hädaabiteenus, või abivajaja elukohta (riiki, kus auto on registreeritud). Kui rongisõit kestaks kauem kui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.

 

Välismaal

 

Autorikke parandamine
Kui peaks juhtuma, et Teie auto läheb rikki või sattub õnnetusse, mille tõttu vajab auto pukseerimist, pakub Toyota Eurocare’i hädaabiteenistus Teile tasuta järgmist abi:

 


Pukseerimisabi
Kui rikkis autot ei õnnestu teel remontida või see ei ole otstarbekas, korraldab Toyota Eurocare auto äravedamise Toyota lähima volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse.

 

Kui remondivõimaluse ootel autot tuleb hoida turvalises parklas, korraldab Toyota Eurocare parkimise ja tasub selle eest. Parkimiskulu ülemmääraks on 84 eurot. Hädaabiteenistus korraldab ka rikkis auto poolt veetava standardse, 50 mm haakeseadmega järelhaagise või haagissuvila transportimise Toyota autode edasimüüja juurde või autoriseeritud remondifirmasse.
 

Majutamine hotelli
Kui Toyota volitatud edasimüüjal või remondifirmal ei ole võimalik autot samal päeval remontida, võivad autojuht ja kaassõitjad valida hotellimajutuse või asendusauto kasutamise vahel:
Kui autokasutaja soovib jääda auto remontimise ajaks remondikoha lähedusse, korraldab Toyota Eurocare autokasutajale ja kaassõitjatele maksimaalselt neljaks päevaks tasuta majutuse hotellis hinna ülemmääraga 127 eurot/päev inimese kohta, kui antud kohas on vabu hotellikohti. Toidu eest tasuvad ja muid kulusid kannavad autokasutaja ja kaassõitjad ise.
 

Asendusauto andmine
Kui abivajaja eelistab kasutada asendusautot, annab Toyota Eurocare remondi ajaks, kuid maksimaalselt kolmeks päevaks abivajaja kasutusse asendusauto, mis kuulub samasse klassi kui remonditav auto. Ehkki hädaabiteenistus teeb kõik endast oleneva samaväärse asendusauto saamiseks, ei vastuta Toyota Eurocare probleemide eest, kui tekib raskusi auto saamisel, sest vastavaid autosid võib antud piirkonnas olla piiratult ja autorendifirmal või muul vastaval ettevõttel ei pruugi olla võimalik autot anda. Kõik muud kulud peale autorendikulude kannab autokasutaja.
 

Reisi jätkamine või kojusõit
Toyota Eurocare hangib autojuhile ja kaassõitjatele tasuta esimese klassi  rongipiletid, mis võimaldavad neil jätkata reisi esialgselt kavandatud sihtkohta territooriumil, kus kehtib Toyota Eurocare’i hädaabiteenus, või abivajaja elukohta (riiki, kus auto on registreeritud). Kui rongisõit kestaks kauem kui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.
 

Varuosade tarnimine
Kui autot ei ole võimalik kohapeal remontida seetõttu, et teatud varuosi ei ole saada, hangib Toyota Eurocare autokasutaja palvel vastavad varuosad ja saadab need Toyota volitatud edasimüüjale või remondifirmasse. Varuosade eest tasub autokasutaja, välja arvatud juhul, kui valmistaja poolt autole antava garantii tingimused näevad ette nende varuosade tasuta väljavahetamist.
 

Asendusjuhi kasutamine
Kui juhtub, et haigestuvad kõik autojuhtimisõigusega inimesed, kes sõidavad autoga, millele kehtib Toyota Eurocare‘i hädaabiteenus, ja reisi ei ole võimalik jätkata, siis annab Toyota Eurocare tasuta ülejäänud reisijate kasutusse asendusjuhi. Asendusjuht aitab ülejäänud reisijatel jõuda autokasutaja
kodukohta või jätkata reisi esialgselt kavandatud sihtkohta territooriumil, kus kehtib Toyota Eurocare’i hädaabiteenus. Autokasutaja tasub kõigi täiendavate kulude eest peale asendusjuhi teenuse kasutamise kulude.
 

Remonditud autole järelesõit
Kui remonditud autole tuleb Toyota volitatud edasimüüja juurde või remondifirmasse järele sõita ja see asub autokasutaja kodukohast kaugemal kui 50 km, hangib Toyota Eurocare autokasutaja palvel ühele isikule tasuta esimese klassi ühe suuna rongipileti sõiduks auto remondikohta. Kui rongisõit kestaks kauem kui 6 tundi, hangib Toyota Eurocare rongipileti asemel äriklassi lennupileti.
 

Teavitamine ja nõustamine
Kui probleemiks on auto vargus, krediitkaardi kaotamine või inimeste haigestumine või kui vajate juriidilist või üldist nõustamist, siis Toyota Eurocare on alati valmis Teile nõu andma või saatma teateid kellelegi, keda soovite teavitada. Meil ei pruugi olla võimalik tasuda probleemiga seotud kulusid, kuid Toyota Eurocare suudab Teid kindlasti aidata lahenduse leidmisel.
 

Auto transportimine abivajaja kodukohta
Kui autot ei ole võimalik kohapeal remontida, korraldab Toyota Eurocare oma kulul auto transportimise Toyota volitatud edasimüüja juurde või abivajaja poolt nimetatud remondifirmasse.

Üldtingimused

Hädaabiteenuse kehtivusperiood
Toyota Eurocare’i hädaabiteenus kehtib 36 kuud alates auto müügipäevast (garantii alguspäevast).
 

Autod, millele kehtib hädaabiteenus
Kõik Toyota Baltic AS'i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uued autod, välja arvatud järgmised erandid:

 

Kui auto vahetab omanikku
Toyota Eurocare’i poolt pakutavad soodustused laienevad automaatselt auto võimalikele uutele omanikele, kui hädaabiteenuse esialgne kehtivustähtaeg ei ole möödunud.
Tagamaks, et auto uus omanik saab soodustusi kasutada, on soovitatav edastada Toyota Eurocare’i hädaabiteenistusele viivitamatult enda kui auto uue omaniku andmed.

Kirjutage aadressil:
Toyota Baltic AS
Rävala 2, Tallinn 10145, Eesti,
e-mail: info@toyota.ee  
tel: +372 6130 300
 

Juhtumid, mille korral hädaabiteenust ei osutata
Toyota Eurocare'i ’i teenuseid ei osutata järgmistel juhtudel:

 

Nõuanded


Toyota Eurocare’i eeliseid on võimalik kasutada järgmistes riikides:
Andorra, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina*, Bulgaaria, Ceuta, Horvaatia*, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Makedoonia, Saksamaa, Gibraltar, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, San Marino Vabariik, Rumeenia*, Slovakkia, Sloveenia*, Hispaania, Rootsi, Šveits, Holland, Türgi (Euroopa osa), Suurbritannia, Vatikan ja Serbia ja Montenegro.

*Nendes riikides võib teenuste kvaliteet sõltuvalt kohalikust olukorrast varieeruda.

Veebipartner:
Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Sulge

Loading ...